شیخ احمد: پیشرفت‌های ورزشی ایران بسیار چشم‌گیر بوده است