قلعه نویی و بزرگترین اشتباه فصل/ همه چیز قبل از شروع لیگ رخ داد؟!