شیخ‌احمد: ایران پیشرفت خوبی در کسب مدال‌های آسیایی و المپیک داشته است