ضرغامی: مدارس تیزهوشان و نمونه نسبت به مسایل پرورشی بی‌توجه هستند