غرب و جنوب غرب غبارآلود است/ بارش باران در برخی نواحی کشور