ترکیه: دولت اسد از داعش برای تضعیف معارضان سوری استفاده می‌کند