«با خاک یکسان کردن حیفا و تل‌آویو» تنها یک حرف نیست