هنوز نتوانستیم رعایت قانون را نهادینه کنیم/رقابت‌ها به درگیری تبدیل نشود