برگزاری بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام (ره) در کانون‌های مساجد فومن