نماینده مجلس: افزایش وام موجب تحرک بازار مسکن می‌شود