- پیش بینی افزایش کمتر از 5 و 2 درصدی محصولات سایپا و ایران خودرو