جزئیات گروه‌هایی که از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم نمی‌توانند وام بگیرند اعلام شد