صدور پروانه بهره برداری برای بیش از 1000 واحد تولیدی در سیستان وبلوچستان