سجادی‌: این دیدار فرصتی است تا مسئولان ورزش با آسیایی‌ها نشست برگزار کنند