رتبه شهرداری فاضل آباد به ۴ ارتقا یافت/ صدور حکم شهردار کردکوی