آغاز اجلاس OCA در تهران/ اهدای جام ارجان به شیخ احمد