برگزیدگان نهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی معرفی شدند