دلایل ایجاد صف طولانی کامیون‌ها در مرز ترکیه با ایران/ ترکیه در تأمین گازوئیل کامیون‌ها در مرز ایرا