نروژ: بعد از توافق هسته‌ای ایران، فشار به اسرائیل درباره فلسطین ازسرگرفته می‌شود