بازدید هاشمی‌رفسنجانی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی