روحانی: حرکت کارآفرینان برای ایجاد رونق اقتصادی جهاد فی‌ سبیل‌الله محسوب می‌شود