ولایتی در دمشق تاکید کرد: تداوم حمایت‌های اقتصادی در مقابله با طرح براندازی نظام در سوریه