داستان دبه‌ آمریکایی شوخی شوخی جدی شد /عمل جراحی هم نتوانست اپیدمی تناقض دولت را درمان کند