مشارکت خیرین مدرسه‌ساز برای ساخت 105 هزار کلاس درس در کشور