مراسم احیای هنر نمدمالی در تالار فرهنگ شوشتر برگزار شد