اسکورت کشتی «ایران شاهد» توسط ناو رزمی البرز + گزارش تصویری