دانش آموز کلاردشتی درمسابقات پرسش مهر رتبه نخست کشوری را کسب کرد