مدیرعامل بانک تجارت: بانکداری شرکتی را توسعه می‌دهیم