حجت‌الاسلام ‌نبویان ‌‌: تمام دوربین‌های‌ افلاین آژانس ‌با پذیرش پروتکل الحاقی آنلاین می‌شود‌