راهیابی ۲۴ تیم به فینال مسابقات منطقه ای رباتیک در کرمانشاه