انصراف عارف از خودگذشتگی نبود، چاره‌ای نداشت/ عارف باید با شورای راهبردی هم افق شود