فایننشال تایمز گزارش داد: هزینه تحریم برای «رنو» و «پژو»