رئیس شورای المپیک آسیا وارد تهران شد/شیخ احمد با وزیر ورزش دیدار می کند