همایش پیشکسوتان علم وفرهنگ در شبستر برگزار شد +تصاویر