رئیس شورای المپیک آسیا با معاون اول رئیس جمهور دیدار می‌کند