کارگاه نقد و بررسی آثار «محمد رضا بایرامی» در اردبیل برگزار شد