تصاویر: طولانی ترین پل شیشه ای جهان با طراحی شگفت انگیز