سخنگوی وزارت خارجه آمریکا : دسترسی به مراکز و افراد هسته‌ای ایران بخشی از برجام است/به کف خواسته‌های