یک جام قهرمانی دیگر برای بانوی پیر/یوونتوس قهرمان شد