۷ هزار فریم از فیلم «محمد رسول الله» عکس گرفتم/ نظرِ مجید مجیدی