تشریح میزان توسعه‌ی پروژه‌های اپراتورهای تلفن همراه در آذربایجان شرقی