۲۰ تن فرآورده دامی آلوده در کرمانشاه کشف و معدوم شد