برگزاری نخستین جشنواره‌ی صنایع هنرهای دیجیتال در آذربایجان شرقی