اعتراف جوان۲۰ ساله ای که با همدستی همسرش مرتکب قتل شد