استخدام کارگر ماهر برقکار در تهران با حقوق بالا و بیمه - 31 اردیبهشت 94