آلگری: شانس با ما یار بود/ حالا نوبت فینال برلین است