افتتاح کارخانه تولید شیشه سهند جام با حضور رئیس‌جمهور