رییس جمعیت هلال احمر ایران: بارگیری محموله دوم برای ...