راهزنان شبانه شوش به دام افتادند/ اجرای پروژه ساختمان سازی با پول‌های دزدی + تصاویر