شهرداری تهران: نمی توانیم معتادان پرخطر را جمع آوری کنیم/ گرمخانه ها بسته شود، شهر دچار مشکل می شود